ANALYTICS
TEST
Результати та відповіді онлайн-тесту
Онлайн-тест у числах
320
Виконаних онлайн-тестів
7 хвилин
Найкоротший час виконання тесту
97.4%
Найкращий результат
Найкращі результати тесту
1. Yurii Pryimak (97.4%)
1. Mariia Shkulepova (97.4%)
2. Pavlo Sukhonos (94.9%)
2. Dmytro Kanievskyi (94.9%)
2. Vlad Kutuzov (94.9%)
3. Dmytro Boiev (89.7%)
3. Oleksandra Vlasiuk (89.7%)
3. Heorhiy Krivohuzenko (89.7%)
3. Andrii Boichenko (89.7%)
3. Anastasiia Seneliuk (89.7%)
3. Solomiya Fostyk (89.7%)

3. Svitlana Kondratieva (89.7%)
3. Marianna Kaliha (89.7%)
3. Hanna Nadiezhdina (89.7%)
4. Maksym Lavrenenko (87.2%)
4. Ivan Ozerniuk (87.2%)
4. Vadym Kosytskyi (87.2%)
4. Bohdan Lysak (87.2%)
4. Yuriy Ryzhkin (87.2%)
4. Oleksandra Bondarenko (87.2%)
4. Yosyp Korin (87.2%)
Відповіді онлайн-тесту
1. Як класифікують аналітиків за критерієм домену?
А. junior, middle, senior
B. business, data, product
C. IT, retail, banking
D. freelance, product, outsource
2. Яким є розподіл вакансій аналітиків в ІТ на DOU станом на травень 2021?
А. Junior — 55%, Middle — 40%, Senior / Team Lead — 5%
B. Junior — 5%, Middle — 55%, Senior / Team Lead — 40%

C. Junior — 60%, Middle — 20%, Senior / Team Lead — 20%
3. Що таке когнітивні упередження?
А. схильність думати таким чином, що суперечить раціональності та/чи логіці
B. неможливість опрацювати великі масиви інформації
C. обмежений ресурс пам'яті та здатність до навчання
D. абсолютна неможливість мислити раціонально
4. Які є дві системи мислення, які виділяють у рамках когнітивістики?
А. Система 1 (автоматична) та Система 2 (потребує уваги та розумових зусиль)
B. Гнучка система та Фіксована система
C. Активна система та Система сну
D. Фізична система та Психологічна система
5. Обери найкраще пояснення такого когнітивного упередження: підтверджувальне упередження
А. схильність брати до уваги лише ту інформацію, які підтверджує попередній досвід
B. схильність бачити себе менш упередженими, ніж інші
C. схильність робити речі тільки тому, що інші їх роблять
D. схильність переоцінювати раціональність мислення інших
6. Обери найкраще пояснення такого когнітивного упередження: ефект IKEA
А. схильність вище оцінювати речі, у створенні яких люди брали участь
B. схильність до самостійного прийняття рішень
C. схильність формувати майбутні думки лише на основі попереднього досвіду
D. схильність вирішувати складні задачі найпростішим способом
7. Обери найкраще пояснення такого когнітивного упередження: якорування
А. схильність покладатися на обмежену частину інформацію (переважно ту, яка була надана першою)
B. схильність брати до уваги лише перше запропоноване рішення
C. схильність шукати інформацію, яка лише підтверджує власні переконання
D. схильність посилювати впевненість у власних переконаннях, якщо подається протилежна думка
8. Як найкраще акцентувати увагу на важливій інформації у презентації?
А. використати відмінну від іншого форму
B. використати анімацію
C. залишити на слайді лише графіки
D. зробити презентацію різнобарвною
9. Що підійде найкраще для візуалізації динаміки?
А. вотерфол чарт
B. лайн чарт
C. бар чарт
D. таблиця
10. Обери варіант, який найкраще описує правила використання шрифтів у презентації?
А. 18 кегль для читання, вирівнювання по лівому краю, міжрядковий інтервал 1.2
B. вирівнювання по правому краю, міжрядковий інтервал 1.3, 18 кегль для виступу
C. міжрядковий інтервал 1.2, вирівнювання по лівому краю, 12 кегль для читання
D. міжрядковий інтервал 1, вирівнювання посередині, 12 кегль для виступу
11. Як структурно найкраще оформити презентацію?
А. використати action title
B. використати різні паттерни
C. у будь-якому випадку не використовувати спегетті-графік
D. не використовувати на одному слайді графікт та текст разом
12. Чи можна у презентацію не включати інтерпретацію графіків?
А. можна, якщо це лайн чарт
B. можна, якщо ваша аудиторія обізнана у темі
C. ні, важливо завжди пояснювати у презентації суть/висновок
13. Якими є складові елементи дослідження ринку?
А. market, competition, analysis, risks
B. competition, communications, analysis, risks
C. competition, communications, analysis, risks
D. financial model, risks, analysis, audience
14. Чи варто враховувати культурні відмінності під час дослідження ринку?
А. так, якщо це продукт стосується сфери розваг
B. так, такі відмінності варто враховувати завжди
C. ні, глобалізація призвела до можливості нехтування культурними особливостями
15. Чим займається юніт-економіка?
А. розрахунком прибутковості бізнесу на основі окремо взятого клієнта
B. оцінкою прибутковості усіх ланок бізнесу окремо
C. визначенням окупність бізнес-діяльності
D. розрахунком, яку кількість трафіку можна отримати з конкретного джерела
16. Що варто робити під час вибору основних метрик?
А. вибрати не менше 30-40 метрик для кращого пріоритету
B. враховувати цілі продукту на поточному етапі розвитку
C. вибрати North Star метрику
D. обов'язково врахувати кількість додатків в App Store
17. Які інструменти часто використовують продуктові аналітики?
А. SQL
B. H
C. R
D. Tableau
E. Adobe Premiere
F. Amplitude
18. Яке твердження є правильним для А/В-тесту?
А. один з методів прийняття рішень, який базується на когнітивних упередженнях
B. метод порівняння різних користувачів (наприклад, з різних країн) на різних версіях продукту (наприклад, сайті та додатку)
C. один з надійних методів проведення дослідження
D. це метод візуалізації даних, який заснований на статистиці
19. Що не варто робити аналітику?
А. мислити суб'єктивно
B. обрізати осі на графіку
C. дивитися метрики без контексту
D. боятися великих таблиць
20. Що стало причиною виділення аналітики в окрему професію?
А. виникнення ІТ
B. виникнення складних завдань та задач
C. виникнення високоризикових ніш бізнесу
D. ця професія існувала здавна
21. Що не є типовим завданням маркетингової аналітики?
А. прогноз окупності трафіку
B. моделі атрибуції доходів на канали залучення користувачів
C. моделі повернення користувачів на продукт
D. автоматизація закупок
22. Як зазвичай називають аналітика, у чиї обов'язки входить управління системою репортінгу на проєкті?
А. Data Analyst
B. System Analyst
C. BI Analyst
D. Research Analyst
23. У базові навички аналітика не входить...
А. англійська мова
B. мова програмування
C. мова запитів до БД
D. критичне мислення
24. Оберіть компанію, чия ніша та бізнес-модель передбачають менш важливу роль дата-аналітики, ніж в інших.
А. Uber
B. Wargaming
C. Pornhub
D. Rozetka
25. Який тип об'єкта є основним при використанні Pandas?
А. Series
B. DataFrame
C. Dict
26. Який метод виводить 5 останніх рядків датафрейма?
А. head()
B. mean()
C. tail()
27. Як вибрати 3-4 колонки за порядковим номером у датафреймі?
А. .loc[:, 3:5]
B. .iloc[:, 3:4]
C. .iloc[:, 3:5]
28. Який метод не підрахує медіану колонки в датафреймі?
А. mean()
B. median()
C. quantile()
29. Щоб дропнути певний рядок з датафрейму, який параметр axis потрібно передати у метод drop?
А. 1
B. 0
30. Який SQL-оператор використовується, щоб отримати тільки різні значення?
А. SELECT UNIQUE
B. SELECT DISTINCT
C. SELECT DIFFERENT
31. Який SQL-оператор використовується для пошуку певного патерну в колонці?
А. GET
B. FROM
C. LIKE
32. Як переглянути всі записи в таблиці doctor_info?
А. SELECT ALL FROM doctor_info
B. SELECT *.doctor_info
C. SELECT * FROM doctor_info
33. Яким чином отримати кількість записів в таблиці doctor_info?
А. SELECT count(*) FROM doctor_info
B. SELECT number(*) FROM doctor_info
C. SELECT len(doctor_info)
34. Результатом використання оператора UNION є...
А. набір всіх рядків з двох таблиць
B. тільки унікальні рядки з двох таблиць
35. Як отримати всі записи з таблиці doctor_info, у яких значення колонки employee_speciality дорівнює 'Терапевт'?
А. SELECT ALL FROM doctor_info WHERE employee_speciality = 'Терапевт'
B. SELECT * FROM doctor_info WHERE employee_speciality = 'Терапевт'
C. SELECT * FROM doctor_info WHERE employee_speciality LIKE '%Терапевт%'
36. Як отримати всі однакові записи з таблиць person і doctor_info?
А. (SELECT * FROM person) INNER JOIN (SELECT * FROM doctor_info)
B. (SELECT * FROM person) UNION (SELECT * FROM doctor_info)
C. (SELECT * FROM person) INTERSECT (SELECT * FROM doctor_info)
37. Як підрахувати середнє значення поля age таблиці doctor_info в залежності від поля employee_speciality?
А. SELECT employee_speciality, avg(age) FROM doctor_info GROUP BY employee_speciality
B. SELECT employee_speciality, avg(age) FROM doctor_info GROUP BY employee_speciality, age
C. SELECT avg(age) FROM doctor_info
38. Як переглянути всі значення поля registration_area таблиці doctor_info, для яких середнє значення поля salary перевищує 10000?
А. SELECT registration_area FROM doctor_info WHERE salary > 10000
B. SELECT registration_area FROM doctor_info WHERE avg(salary) > 10000 GROUP BY registration_area
C. SELECT registration_area FROM doctor_info GROUP BY registration_are HAVING avg(salary) > 10000
39. Виберіть запит, який еквівалентний наступному SELECT first_name FROM doctor_info WHERE registration_area = 'UA'
А. SELECT first_name FROM doctor_info WHERE registration_area LIKE 'UA%
B. SELECT first_name FROM doctor_info HAVING registration_area = 'UA'
C. SELECT first_name FROM doctor_info WHERE registration_area IN ('UA')
КОНТАКТИ
Лови хвилю нових подій
✓ Надаючи свою пошту, ти погоджуєшся отримувати листи про освіту в продуктовому IT
© 2021 Genesis Education